Logo
adam-software
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 
Επιλογές
Αρχική
Αναζήτηση
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Σύντομα νέα...

Οργανώνεις συνέδρια ή εκδηλώσεις και έχει γίνει η νύχτα ...μέρα από τη δουλειά;  Άφησε την εφαρμογή μας «Διοργάνωση Συνεδρίου - Event» να «τρέχει» αντί για σένα...

 
Έργα - Projects Εκτύπωση E-mail


Στην adam-software υλοποιούμε έργα - projects με βάση την τεχνολογία των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, που αποτελεί την αιχμή της εξέλιξης


Οι εφαρμογές της πιο πάνω τεχνολογίας είναι πραγματικά άπειρες, εκτείνονται σε κάθε τομέα δραστηριότητας και υλοποιούν έργα που μέχρι πρότινος ήταν εξαιρετικά δύσκολα και πολυδάπανα. Το κόστος βρίσκεται στο 1/5 έως 1/8 μιας συμβατικής προσέγγισης, καθιστώντας έτσι κάθε εφαρμογή προσβάσιμη και στην πιο μικρή επιχείρηση-ιδιώτη.

Σας παραθέτουμε μια μικρή εισαγωγή για την ενημέρωση σας:


Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, όπου ο υπολογισμός διάφορων παραμέτρων επιφορτίζει απομακρυσμένους κόμβους (πολύ μικροί υπολογιστές). Τα δίκτυα αυτά είναι ένας τομέας ο οποίος προέκυψε ως απoτέλεσμα της προόδου στους τομείς των επικοινωνιών και των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων.


Ένα δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό από κόμβους οι οποίοι είναι πυκνά τοποθετημένοι, εντός ή πάρα πολύ κοντά στο φαινόμενο το οποίο καλούνται να παρατηρούν


Image
Η διάταξη των κόμβων σε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Οι κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους για να στείλουν πληροφορίες σε ένα κόμβο-πύλη.

Το σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο παρέχει η εγκατάσταση ενός τέτοιου δικτύου, είναι ότι δεν απαιτείται η εκ των προτέρων γνώση της τοπολογίας του. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη δικτύων αυτού του τύπου σε δύσβατες ή ακατάλληλες για τον άνθρωπο, περιοχές. Οι κόμβοι είναι χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης, πολυδιεργασιακοί, μικροί στο μέγεθος και έχουν την δυνατότητα να:


  1. Επικοινωνούν μεταξύ τους σε μικρές αποστάσεις
  • Εκτελούν περιορισμένη τοπική επεξεργασία δεδομένων
  • "Αισθάνονται" διαφόρων ειδών ερεθίσματα στην περιοχή εφαρμογής τους
  • Παραμένουν ενεργοί πάνω από ένα χρόνο ανάλογα με τον τρόπο προγραμματισμού τους και χρήσης τους.


Στην εικόνα βλέπετε το μέγεθος ενός τέτοιου υπολογιστή-κόμβου:


Image 

Ένα από τα πιο σημαντικά, ίσως,   χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κόμβου είναι το μικρό κόστος κατασκευής του, επομένως η ενδεχόμενη καταστροφή του δεν αποτελεί πρόβλημα στην υλοποίηση ενός δικτύου (μπορεί να αντικατασταθεί πολύ εύκολα και γρήγορα).


Η επόμενη εικόνα δείχνει άλλο παρόμοιο είδος κόμβου στο μέγεθος μιας μέσης ανθρώπινης παλάμης. 

Image
Ο MICA2 υπολογιστής από την Crossbow

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η συλλογή όλων των πληροφοριών με αυτούς τους αισθητήρες γίνεται σε πραγματικό χρόνο καθώς και η ενημέρωση κεντρικού σημείου ελέγχου και βάσης δεδομένων.Eνδεικτικές εφαρμογές:

  • Πυροπροστασία: Από έναν πολύ μικρό χώρο, χρηματοκιβώτιο, δωμάτιο, οικία έως εκτεταμένες περιοχές όπως δάσος - δασοπροστασία
  • Καταγραφή αερίων: Τοξικών αερίων, Ρύπων, βιομηχανικών αερίων, ατμοσφαιρικής μόλυνσης
  1. Γεωργία -  καλλιέργειες (θερμοκήπια, ανοιχτές καλλιέργειες) καθώς μετριέται υγρασία, θερμοκρασία, βαρομετρική πίεση και άλλοι παράμετροι, σε πραγματικό χρόνο. Η ενημέρωση για τις αναγκαίες δραστηριότητες (όπως το πότισμα ή ανεπιθύμητη ύγρανση στο βαμβάκι κλπ ) αποβαίνει σωτήρια για την ίδια την συγκομιδή ή τη βελτίωση της ποιότητας.
  • Παρακολούθηση έμβιας δραστηριότητας - Οικολογική προστασία. Με παθητικούς υπέρυθρους αισθητήρες θερμοστοιχείων μπορούμε να μετρήσουμε την θερμοκρασία ενός κοντινού αντικειμένου πχ φωλιά πτηνού και να ανιχνεύουμε απότομες αλλαγές της.

κοκ.Εάν επιθυμείται πρόσθετη ενημέρωση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως επίσης να μας εκθέσετε τυχόν σκέψεις σας ή προτάσεις σας.

Μπορούμε να τις μετασχηματίσουμε σε ένα ολοκληρωμένο εξατομικευμένο έργο που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας!


 
Memo
Προδιαγραφές
Πελατολόγιο
Θέσεις Εργασίας
© 2019 adam-software